· नोभेम्बर , 2020

लेखहरू पूर्व एशिया बाट नोभेम्बर , 2020

‘पीडा हर्ने’ संगीत सिर्जना गर्दै जापानी बिटबक्सर भिक्षु

योगेत्सु आकासाका परम्परागत बौद्ध सुत्रमा बिटबक्सिङका ताल मिसाउँछन् ।