विश्वभरिका नागरिक मिडिया सबैलाई उपलब्ध गराउन हामी ग्लोबल भ्वाइसेजमा प्रकाशित लेखहरू माथिका भाषाहरूमा अनुवाद गर्दछौं ।

Authors

Bijoy3 लेखहरू
Deb Tamrakar11 लेखहरू
Dilli Rai89 लेखहरू
Jeevan Karki5 लेखहरू
Mahesh Shrestha5 लेखहरू
Rahita Pachhai1 लेख
Sanjib Chaudhary120 लेखहरू
Saroj Rijal2 लेखहरू
Suban Dawadi1 लेख
Sujit Dhakal1 लेख