Jeevan Karki · अप्रिल, 2016

Lives in Kathmandu, Nepal / Loves reading and writing/ MPhil- Development Studies; MA- Rural Development / Observes and contributes to social change/

इमेल Jeevan Karki

नवीनतम लेखहरू Jeevan Karki बाट अप्रिल, 2016

यो लेख पढ्नुहोस्

कसरी एक स्थानीय पत्रिकाले भारतमा ग्रामीण महिलाहरूलाई आफ्ना समुदायबारे लेख्न सशक्तीकरण गर्दैछ

Rising Voices6 अप्रिल 2016

खबर लहरिया ४० जना महिलाहरूले संचालन गरेको स्थानीय भाषाहरूमा प्रकाशित अवार्ड विजेता ग्रामीण साप्ताहिक पत्रिका हो । यसबारे विस्तृतमा पूर्वी भार्गवसँगको कुराकानी ।