लेखहरू मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका बाट जुलाई , 2017

यो लेख पढ्नुहोस्

शहरी कृषिलाई दीगो बनाउन प्रयत्नरत एक फिलिस्तीनी

11 जुलाई 2017

भूमध्यसागरको समुद्रतटसँगै फिलिस्तीनको गाजा शहरमा बस्ने तथा काम गर्ने दीगो कृषिका समर्थक सइद सलीम अबु नासेरलाई भेट्नुहोस्।