· मार्च , 2017

लेखहरू मध्य एशिया र काकेशस बाट मार्च , 2017

डिजिटल युगमा जर्जियाको प्राचीन वर्णमालाको संरक्षण

  21 मार्च 2017

"हाम्रो भाषा र हाम्रो वर्णमाला हाम्रा धरोहर हुन्; यो एउटा यस्तो खजाना हो जसलाई सुरुक्षा गर्नुपर्छ साथै जीवित राख्नुपर्छ र अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ।"