· डिसेम्बर, 2020

लेखहरू शिक्षा बाट डिसेम्बर, 2020

यो लेख पढ्नुहोस्

योरुबा आगन्तुक शब्दहरू: भाषा कसरी विकसित हुन्छन्

26 डिसेम्बर 2020

योरुबा मौलिक शब्दहरूको प्रयोगले संस्कृति-भाषाको माध्यमबाट जीवित राख्दै- निरन्तर फस्टाउँने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ ।